Mirësevini në faqen e QKTB!

Qendra Kombëtare e Inxhinierisë Bio-Mjekësore, është një institucion nën varësinë e Ministrisë se Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ka si qëllim të saj mbështetjen e gjithë strukturave të sistemit shëndetësor publik për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore, si dhe ofrimin e një niveli të lartë kompetence në fushën e Inxhinierisë Klinike. Në këtë kuadër, objektivi ynë kryesor është ofrimi i një shërbimi të standardeve më të mira ndërkombëtare të menaxhimit dhe mirëmbajtjes së teknologjisë mjekësore në përputhje edhe me rekomandimet dhe direktivat e KE, për të mundësuar që jo vetëm pajisjet të jetojnë gjatë në kushte pune, por të garantojë siguri për pacientët, përdoruesit dhe të tjerët.
Programi Pajisjeve

Programi i regjistrimit te difekteve teknike. Mund të bëhet online regjistrimi i problemeve të që mund të paraqiten.

Programi CLINGO

Programi i inventarit te pajisjeve mjekesore. Regjistrimi i pajisjeve tëe reja dhe shëenimi i ndëerhyrjeve teknike. Akseso

Asistence Teknike

Këerko asistencë teknike në lidhje me pajisjen mjekësore pranë shërbimit tënd. Për të gjitha Qendrat Shëndetësore.

FUSHAT E AKTIVITETIT

Telemjekësia

Telemjekësia është një nga programet e rëndësishme të QKTB. Asistenca sigurohet në bashkëpunim të ngushtë edhe me institucione të tjera shtetërore.

 

Riparimi ne Servis

QKTB zotëron servis dhe specialistë të kualifikuar për riparimin e pajisjeve mjekësore dhe mirëmbajtjen e tyre sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Ndiq Gjendjen

Nëpërmjet programit tonë help-desk mund të ndigjet gjëndja e pajisjes së dorëzuar në servis dhe shërbimet e kryera.

 

Aplikime dhe Kerkesa

Për vlerësimin e një pajisjeje mund të aplikoni duke përdorur sistemin tonë ose nëpërmjet formularit standart.