Formulare te ndryshem

Qendra Kombëtare e Inxhinierisë Bio-Mjekësore, është një institucion nën varësinë e Ministrisë se Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ka si qëllim të saj mbështetjen e gjithë strukturave të sistemit shëndetësor publik për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore, si dhe ofrimin e një niveli të lartë kompetence në fushën e Inxhinierisë Klinike. Në këtë kuadër, objektivi ynë kryesor është ofrimi i një shërbimi të standardeve më të mira ndërkombëtare të menaxhimit dhe mirëmbajtjes së teknologjisë mjekësore në përputhje edhe me rekomandimet dhe direktivat e KE, për të mundësuar që jo vetëm pajisjet të jetojnë gjatë në kushte pune, por të garantojë siguri për pacientët, përdoruesit dhe të tjerët.
Emri Dokumentit Pershkrimi Shkarkimi
Formulari Iventarizimit Formulari per te plotesuar per cdo aparature mjekesore e cila duhet te pajiset me numer iventari. Shkarko
Flete Shoqeruese Flete shoqeruese per tu plotesuar si informacion shtese i domosdoshem. Shkarko
Udhezues Udhezim per plotesimin e sakte te formularit. Shkarko