Ndihma dhe Asistenca

Kreu

Aksesoni përmbajtjen në faqen e parë të website-it.

Akseso
Formularë

Aksesoni formularët në lidhje me inventarizimin e pajisjeve mjekësore.

Akseso
Info

Aksesoni planin e veprimit si dhe politikën kombëtare për manaxhimin e pajisjeve mjekësore.

Akseso
Clingo

Informohuni në lidhje me sistemin e manaxhimit të pajisjeve mjekësore si dhe aksesojeni atë.

Akseso
Telemjekësia

Informohuni në lidhje me shërbimin e telemjekësisë (telekonsultat, biblioteka elektronike, infrastruktura).

Akseso
Galeria

Aksesoni imazhet në seksionin e galerisë.

Akseso
Ndihma dhe Asistenca

Orientohuni dhe informohuni në lidhje me elementët që paraqet website aktual.

Akseso
Politika dhe Privatësia

Njihuni me rregullat dhe politikat në seksionin e politikave dhe të privatësisë.

Akseso
Kontakt

Njihuni me alternativat e kontaktit në lidhje me QKTB.

Akseso