Literatura Elektronike

Njihuni me literaturën e huaj në disiplinat biomjekësore ! Aksesoni materialin përkatës duke klikuar në imazhe apo lidhje respektive. Së shpejti më tepër ...

Lidhje të jashtme ...


#ultrasound #system #radiology #EEG #ECG #xray #MRI #accelerator #scanner #autoclave

Tabela ReferencëNr. Literatura
1.

World Health Organization

Manual of diagnostic ultrasound (Second Edition) VOL.2
#ultrasound #woh
Akseso
2.

Applied Sciences

Electroencephalography (EEG) Technology Applications and Available Devices
#eeg #technology
Akseso
3.

European Journal of Translational and Clinical Medicine

Method in the Chaos – a step by step approach to ECG interpretation
#ecg
Akseso
4.

Society and College of Radiographers and British Medical Ultrasound Society

Guidelines for Professional Ultrasound Practice
#radiography #ultrasound
Akseso
5.

Alfred Abuhamad, MD

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach
#ultrasound #gynecology #obstetrics
Akseso
6.

Harvard Business School

Case Histories of Significant Medical Advances: Development of Ultrasound Scanning
#ultrasound #harvard
Akseso
7.

CrossMark - Ultrasonography

Principles and clinical application of ultrasound elastography for diffuse liver disease
#ultrasound #crossmark #liver
Akseso
8.

National Health and Nutrition Examination Survey III

X-ray Procedures Manual
#x-ray #manual
Akseso
9.

WILLIAM F. HOOK, MD

X-Ray Film Reading Made Easy
#x-ray #film
Akseso
10.

Stig E. Forshult

Magnetic Resonance Imaging MRI – An Overview
#mri #forshult
Akseso
11.

Schering

MRI Made Easy (... well almost)
#schering #mri
Akseso
12.

M. Vretenar CERN

Linear Accelerators
#cern #accelerator
Akseso
13.

Harvard Business School

Case Histories of Significant Medical Advances: Mammography
#mamography #harvard
Akseso
14.

Howard Judelson

Operation Of The Autoclaves
#jundelson #autoclave
Akseso

Materialet e paraqitura më sipër nuk cënojnë të drejtën e autorit si dhe autorizimin ndaj materialit !
Në rastin e evidentimit të cënueshmërisë ndaj materialeve si dhe për më tepër informacione mund të kontaktoni QKTB !