Njoftime

Urdhër nr.80 data: 17/11/2020

Mbi miratimin e rregullave dhe procedurave standarde të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhës së kohëzgjatjes së vitit shkollor 2020-2021. Për më shumë, aksesoni materialin e plotë më poshtë.

Akseso

Nuk ka më njoftime


Na ndiqni në website-n dhe faqen tonë në facebook për më tepër