Pyetje ...

Biblioteka elektronike aksesohet vetëm në sallën respektive në sektorin e telemjekësisë dhe jo nga jashtë saj. Për më tepër klikoni këtu.
Shërbimi i telemjekësisë mbulon institucionet shëndetësore të paraqitura këtu. Nuk përjashtohen alternativat e lidhjes nëpërmjet shërbimeve të jashtme si skype, jitsi etj. Për të realizuar me sukses komunikimin telemedicinal, orientohuni drejt sektorit të telemjekësisë në institucionin shëndetësor përkatës.
Konferencat janë edhe të jashtme. Sektori i telemjekësisë ofron terrenin e nevojshëm drejt realizimit të konferencave në një lidhje të sigurtë. Si gjithmonë, kontaktoni me sektorin e telemjekësisë në institucionin shëndetësor përkatës dhe departamentit të telemjekësisë në QKTB.