Ndihma & Asistenca

Kreu

Aksesoni përmbajtjen në faqen e parë të website-it.

Akseso
Formularë

Aksesoni formularët në lidhje me inventarizimin e pajisjeve mjekësore.

Akseso
Informacione

Aksesoni planin e veprimit si dhe politikën kombëtare për manaxhimin e pajisjeve mjekësore.

Akseso
Riparimi & Mirëmbajtja

Njihuni me mundësitë drejt riparimit, vlerësimit, ndërhyrjes dhe testimit ndaj aseteve medicinale.

Akseso
Clingo

Informohuni në lidhje me sistemin e manaxhimit të pajisjeve mjekësore si dhe aksesojeni atë.

Akseso
Inxhinieria Klinike - Arkiva

Njihuni me arkivën respektive të inxhinierisë klinike drejt riparimit dhe mirëmbajtjes së aseteve medicinale.

Akseso
Telekonsulta

Informohuni në lidhje me shërbimin e telekonsultave që sektori i telemjekësisë garanton.

Akseso
Biblioteka Elektronike

Informohuni në lidhje me shërbimin e bibliotekës elektronike që sektori i telemjekësisë garanton.

Akseso
Infrastruktura

Informohuni në lidhje me terrenin aktual që sektori telemjekësisë mbulon.

Akseso
Telemjekësia - Arkiva

Njihuni me momentet e rëndësishme të sektorit të telemjekësisë ndër vite.

Akseso
Inxhinieri X

Njihuni me asistencën virtuale që ing. X garanton në sektorin e inxhinierisë klinike.

Akseso
Specialisti Y

Njihuni me asistencën virtuale që specialisti Y garanton në sektorin e telemjekësisë.

Akseso
Tekniku Z

Njihuni me asistencën virtuale që tekniku Z garanton në sektorin e riparimit dhe mirëmbajtjes.

Akseso
Lidhje

Njihuni me instiucionet / platformat e tjera shëndetësore me të cilat QKTB bashkëpunon.

Akseso
Galeria

Aksesoni imazhet në seksionin e galerisë.

Akseso
Ndihma dhe Asistenca

Orientohuni dhe informohuni në lidhje me elementët që paraqet website aktual.

Akseso
Publikime

Informohuni në lidhje me publikimet / punimet dhe hulumtimet e realizuara nga QKTB.

Akseso
Njoftime

Aksesoni njoftimet aktuale në website-n aktual QKTB.

Akseso
Politika dhe Privatësia

Njihuni me rregullat dhe politikat në seksionin e politikave dhe të privatësisë.

Akseso
Programi i transparencës i zyrës së komisionerit

Aksesoni programin e transparencës të zyrës së komisionerit.

Akseso
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve i zyrës së Komisionerit

Aksesoni Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve i zyrës së Komisionerit.

Akseso
Koordinatori për të drejtën e informimit i zyrës së komisionerit

Njihuni me koordinatorin për të drejtën e informimit i zyrës së komisionerit.

Akseso
Kontakt

Njihuni me alternativat e kontaktit në lidhje me QKTB.

Akseso
Social Media

Aksesoni disa nga hapësirat në mediat sociale

Akseso
Literatura

Aksesoni literaturën e huaj referuar disiplinave bio-mjekësore.

Akseso