Injektimi HIS

Publikimi paraqet teknikat drejt manipulimit të informacionit në sistemet informative shëndetësore.

Ekzaminimi Numerik

Publikimi paraqet mundësitë e zbatimit të metodave matematikore në disiplina dhe terrene të infrastrukturave shëndetësore.

Cënimi në Perimetrin Klinik

Publikimi paraqet alternativat ofensive kundrejt perimetrit fizik në terrenin klinik.